NFFF Stipendieordning

NFFF Stipendieordning NFFF har inrättat ett Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i respektive medlemsland.Totalt fyra stipendier om vardera €500/år.Fotoklubb eller enskild fotograf, tillhörande något av medlemsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, kan ansöka om stipendiet för att genomföra ett arbetsprojekt, vilket skall redovisas senast ett år efter erhållandet. Redovisning av […]

Help to find the correct salon

Help to log in, find salon  First – Login or Register.If you already have a user, please log in with that user.Then, get a list of exhibitions and please read the ‘FIAP document 2014/317 E’After having read the document, find the actual salon in the list, as shown below: (e.g. 2nd Nordic….)Now you are ready […]