Pekka Salminen is awarded with HonENFFF

Nils-Erik Jerlemar says : “HonENFFF *  Tilldelas Pekka Salminen, som under lång tid utfört mycket förtjänstfulla insatser för fotografins utveckling i Norden”  (The HonENFFF is awarded to Pekka Salminen for outstanding work for developing amateur photography in the Nordic countries) The diploma and medal was given to Pekka in a ceremony in Helsinki, Finland *  Honorary Excellence Nordiska Förbundet för Fotografi