Roald Synnevåg og Halvor Larsen tildelt HonENFFF

På NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) sitt landsmøte ble Roald Synnevåg og Halvor Larsen tildelt hederstegnet HonENFFF for fortjenestefullt arbeide over lang tid for amatørfotografiet i Norden.
De fikk overrakt diplom og medalje av Nils-Erik Jerlemar, president i NFFF.

Foto : Arnold Hoddevik