Gun-Inger Arvidsson

Tildelt stipend 2018 Gun-Inger Arvidsson Innlandsbanan norra del LuspebrygganStationshuset uppfördes 1946 och revs 1980. Där fanns expeditions och väntsalsbyggnad samt bockkran. Det låg vid Stora Lulevatten. Under 1940-talet började Luspebryggan fungera som plattform för fiskeverksamheten med sjöflygplan. Flygverksamheten försvann dock från området då det översvämmades 1975 i samband med att Vattenfall höjde dämningsgränsen för Porjus […]

Aase-Marie Dahle

Tildelt stipend 2018 Aase-Marie DahleKulturprosjekt «Human Touch»  Sommeren 2017 ønsket jeg å påbegynne et nytt fotoprosjekt. Jeg ville gjøre et fotodokumentarisk prosjekt om menneskers ulike levesett. Jeg hadde planer om å reise til Balkan og Marokko. I den forbindelse søkte jeg et arbeidsstipendium fra NFFF. Jeg var så heldig å få innvilget søknaden, og fikk […]