NFFF Documents/Rules/Applications

 Patronater utstedt av NFFF i 2016
 Patronater utstedt av NFFF i 2017
 Patronater utstedt av NFFF i 2018
 Søknad om NFFF Arbeidsstipendium Frist 30.9.2018
 Beskrivelse av NFFF Hederstegn

Rules for Achieving Honours (in Swedish)
Application for Project Grant (in Swedish) 

 

Søknad om Patronat Dansk
 Søknad om Patronat Svensk
 Søknad om Patronat Finsk
 Søknad om Patronat Norsk

Bruksanvisning for å fylle ut søknad om hederstegn
 Skjema til bruk om du følger punkt ‘A’ i bruksanvisningen
 Skjema til bruk om du følger punkt ‘B’ i bruksanvisningen
 Skjema til bruk om du følger punkt ‘C’ i bruksanvisningen

 NB! Skjemaene bruker makroer i EXCEL, og disse er trygge/safe å bruke.


 Protokoll Årsmøte 2016
 Protokoll Årsmøte 2017
 Protokoll Årsmøte 2018