NFFF Documents/Rules/Applications

NFFF Honours NSMiF/

Rules for Achieving Honours (in Swedish)

Om hederstecken:
Fotograferna behöver inte ansöka om ett nordiskt hederstecken själv. En månad innan ansökningstiden går ut skickas fotograferna en redovisning över deras framgångar. Detta utdrag ur NFFF sin databas utrustad med fotografens underskrift betraktas som en formell ansökan för ett hederstecken. 

Application forms for Patronat

Søknad om Patronat Dansk
Søknad om Patronat Svensk
Søknad om Patronat Finsk
Søknad om Patronat Norsk

Protokoller

 Protokoll Årsmøte 2016
 Protokoll Årsmøte 2017
 Protokoll Årsmøte 2018
 Protokoll Årsmøte 2019
 Protokoll Årsmøte 2020

 

Prosjekt-stipend

Public documents