Jury Nordisk Fotomesterskap 2020 er klar

For neste NFM har vi fått jury fra Argentina. De er alle vel meritterte fotografer, som vi ser frem til at vil gjøre et flott jobb!

  • Luis Franke, MFIAP, EFIAP/d3, ESFIAP
  • Jose Luis Urbaitel, EFIAP/d1                         
  • Emiliano Fernandez, EFIAP                   

Luis Franke er juryleder.